Selecteer een pagina

een Gezonde bodem

is gezonde voeding

Welkom bij Care4Soils

Een advies organisatie gericht op versterking van de kringloop op het agrarische bedrijf en organisaties die daarmee verbonden zijn. De focus ligt op de elementen Bodem, Plant, Dier & Mens en deze elementen vormen samen een systeem op ieder bedrijf waar dieren worden gehouden, gewassen worden geteeld of natuur wordt beheerd.

Met een veranderend klimaat, een groeiende wereldbevolking en een toenemende druk op bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit ligt er een taak, te zorgen voor voldoende en gezonde voeding van een gezonde bodem. De ervaring is dat er veel opgaves bij de agrariër komen te liggen op het vlak van milieu, biodiversiteit en inzet van chemie. Dit levert veel vragen op bij agrariërs hoe in de praktijk hierop in te spelen.

Hierover gaan wij graag met u in gesprek met een verfrissende kijk.

Het systeem

Met een veranderend klimaat, een groeiende wereldbevolking en een toenemende druk op bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit ligt er een taak, te zorgen voor voldoende en gezonde voeding van een gezonde bodem.

Christiaan Bondt

Onafhankelijk adviseur toegespitst op de melkveehouderij waarbij bodem, bemesting en ruwvoerteelt de speerpunten zijn.

Een scherpe focus op resultaat kenmerkt de aanpak van Christiaan waarbij goed ruwvoer en een gezonde koe de basis zijn voor een goed (financieel) resultaat.

Louw Hoekstra

 Onafhankelijk adviseur toegespitst op de akkerbouw en vollegronds groenteteelt.

Binnen de teelt van gewassen komen er veel uitdagingen op ons af en daar ziet Louw een uitdaging in om in deze transitie boeren te helpen verduurzamen. Processen in de bodem en plant stimuleren en daarmee minder afhankelijk worden van chemie is een drijfveer van Louw.

Werkwijze

Vanuit Care4Soils is het uitgangspunt een onafhankelijke visie uit te dragen in de land- en tuinbouw. Met de focus op een weerbaar bodem-plant-dier systeem bij akkerbouwers, veehouders en tuinders. De gedachte achter de benadering is dat de weerbaarheid in een systeem begint bij een gezonde bodem. Met behoud van opbrengst /kwaliteit en inkomen.

De advisering die wij uitvoeren is dan ook gestoeld op inzage in de bodem en vanuit daar verder te bouwen aan een duurzaam en toekomst bestendiger teelt systeem.

De advisering is altijd bedrijfsspecifiek gericht binnen de mogelijkheden van de bedrijfsactiviteiten.

Onderstaande thema’s komen aan de orde onderverdeeld in het bodem-plant-dier systeem:

Stuur ons een bericht

De advisering is altijd bedrijfsspecifiek gericht binnen de mogelijkheden van de bedrijfsactiviteiten. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.

Bodem

 • Lezen en beschrijven van bodem a.d.h.v. profiel en analyses
 • Advies in chemische eigenschappen van bodem
 • Advies rondom fysische eigenschappen van bodem
 • Advies rondom biologische eigenschappen van bodem
 • Advies in toepassing meststoffen, mineralen en bodemverbeteraars
 • Koolstof management

Plant

 • Bouwplan advies
 • Gewaskeuze, grassen, granen, aardappelen, kruiden, vlinderbloemigen, vanggewassen
 • Ruwvoer teelt & opslag
 • Advies rondom toepassing van (drijf-)mest, compost, bokashi, etc.

Ruwvoer teelt & opslag

 • Lezen en toepassen van kringloopwijzer
 • Stal management m.b.t. hygiëne, mest verwerking en opslag
 • Voeradvies